Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

LoOuu
16:39

March 05 2017

LoOuu
11:58
4047 f65e
Reposted bywonko21 wonko21
LoOuu
11:55

 Winter in Amsterdam, 1917.

Reposted fromweightless weightless viaLinnie Linnie
LoOuu
11:54
0200 bb1d
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaLinnie Linnie
LoOuu
11:36
7156 d1ac
Reposted bymay29thhash
LoOuu
11:27
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
LoOuu
11:26
11:25
6128 d98f
LoOuu
11:24
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel

February 19 2017

LoOuu
15:12
4470 907c
Reposted byblackheartgirlgoszkomyinstantneedwikszjasminnieillumination

April 26 2015

LoOuu
14:56
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy
LoOuu
14:53
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafilmowy filmowy

March 23 2015

LoOuu
16:33
1657 0ac8
16:32
2122 1889
Reposted fromerial erial viaSayid Sayid
LoOuu
16:32
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
Reposted fromchocoway chocoway viaSayid Sayid

March 01 2015

LoOuu
14:08
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
LoOuu
14:08


Nie myśl o mnie źle. Ja po prostu za dużo straciłam.
— Dlatego jestem taka.

February 13 2015

LoOuu
10:35
Play fullscreen
Reposted byblackheartgirl21Luna12

February 08 2015

LoOuu
18:58
Polityka zmieni(ła) się (już) w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Nauka w wiarę.
Reposted frommathema mathema viacytaty cytaty
LoOuu
18:57
9397 878d
Jeśli pośród naszych
Gwiezdnych dróg
Pośród nieskończonych tras
Gdzieś istnieje jeden
Wieczny Bóg
To na imię ma on: Czas
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl