Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

LoOuu
14:38
9334 1a51
Reposted bynieplaczglupiacytatyineednowzapominanierawwwraugustuspseudooptymistka
LoOuu
14:37

Alkohol sprowadza cię na ziemię kiedy to nie ty jesteś pod jego wpływem.

Myliłam się.
Bardzo się myliłam.
Naprawdę bardzo się pomyliłam.

LoOuu's soup
Reposted bycytatyohhmarigoldpsychajointskurwysynalways-be-involvednaochan

November 30 2017

20:35

November 28 2017

LoOuu
22:54
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viapoezja poezja

November 26 2017

LoOuu
17:05
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
Reposted frominfrezja infrezja viagingerowaa gingerowaa
LoOuu
17:03
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viagingerowaa gingerowaa
LoOuu
17:01
To jest przeklęta dziewczyna. Sama nigdy nie będzie szczęśliwa, a i drugiemu człowiekowi szczęścia nie da, rozumiesz?
Reposted fromorchis orchis viagingerowaa gingerowaa
LoOuu
15:22
4262 f0e2
Reposted fromUndomiel Undomiel viaraptorek raptorek
LoOuu
15:22
2528 2cc8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaraptorek raptorek
15:22
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaraptorek raptorek
15:21
5277 f6e7 500
15:21
5896 2fb4 500
15:19
4179 a3d4
Reposted fromkostuchna kostuchna viaraptorek raptorek
LoOuu
15:19
  Zawsze będzie mi po drodze do Ciebie...
Reposted fromIriss Iriss viapsycha psycha
LoOuu
15:19
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viapsycha psycha
LoOuu
15:17
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viapsycha psycha

November 23 2017

LoOuu
08:54

***

Pozory, pozory, pozory i jeszcze raz pozory. 
Nie ma Pan pojęcia, że to wszystko to pozory, że to gra. 
Nie widzisz, że w tej grze pokazuję ci karty, które chcę byś widział, że każdy mój gest, ruch i słowo są dokładnie zaplanowane a manipulacji tu nie brakuje. 
Także, na Pana miejscu uważałabym by nie przecenic własnego intelektu. I tak, wiem że jest Pan bystry, lecz zapomina o najważniejszym: może byc Pan w błędzie.
Reposted bypsychacytatywikshollygroveuseeidreamjustapersonRuda-ShutytobecontinuedjakmidzisiajzleirbjarbirbgonnabebetterOkruszekrusalkadmiralpelnaradoscismokingtimecytatygingerowaacitiesofnightlottibluebellpoezjakotzmarsainnocent-whisperathousandthoughtsdessinemoilapaix

November 10 2017

LoOuu
23:13
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaicannotremember icannotremember
LoOuu
23:12
LoOuu
23:10
2053 4b6d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaicannotremember icannotremember
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl