Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

LoOuu
19:08

April 30 2019

LoOuu
12:45
6653 dddc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatarczyn tarczyn

March 29 2019

LoOuu
10:22
Jak często udajesz miłość
by móc ją poczuć?
— niezdolna do uczuć wyższych
Reposted bycytatynyaakomalinovoinalcanzableineedrestohmydeerzuchapannaniczyjanotperfectgirlblacksadcatblackheartgirlMartwa13kudlatynyaakojointskurwysynbretellamefirhindsightlonelyheartsclubhepiMerrry98impressivezimnydziennpersona-non-grataLacrimaMimothsdevourermiimipyotrusstarryeyednergonotyourstrawberrygraywallzimnydziennpenginpannaniczyjanotperfectgirlblackheartgirlmyszkaminniesheismysin

March 05 2019

LoOuu
23:10
LoOuu
23:09

May 16 2018

LoOuu
15:30

— Peepshow
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru via48hrs 48hrs

April 07 2018

LoOuu
20:46
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viatojapaula tojapaula
LoOuu
20:44
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viatojapaula tojapaula
LoOuu
20:44
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viatojapaula tojapaula
LoOuu
20:44
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viatojapaula tojapaula
LoOuu
20:44
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viatojapaula tojapaula
LoOuu
20:44
3771 63f6 500

April 05 2018

LoOuu
18:44
Play fullscreen
Reposted bycytatyhindsightlilacwinecoffeebitchszeptywmrokujeszczeniefullofcolorsjeszczenieDeszczowaPanienka

March 31 2018

LoOuu
20:53
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viaBloodEve BloodEve
LoOuu
20:53
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viaBloodEve BloodEve
LoOuu
20:52
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaBloodEve BloodEve

January 19 2018

LoOuu
11:11
7742 0cf6
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
LoOuu
11:06
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnazwabyla nazwabyla vianiepierdol niepierdol

January 02 2018

LoOuu
19:43
2865 92b2 500
Reposted byfashionglory fashionglory
LoOuu
19:37
7382 c9e9
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafilmowy filmowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl